0
5 Aralık 2020

PHP VERİTABANI BAĞLANTISI VE VERİ ÇEKME

veritabanı bağlantısını yaptım değişkene tanımladım veriyi ve sayfa da gözükecek kısma yazdım fakat hata verdi 'böyle bir değişken tanımlı değildir' diye.


veritabanı bağlantısı

<?php
class DB{


    var $sunucu="localhost";
    var $user="root";
    var $password="";
    var $dbname="cafedb";
    var $baglanti;


    function __construct()
    {
        try{
        $this->baglanti=new PDO("mysql:host=".$this->sunucu.";dbname=".$this->dbname.";charset=utf8",$this->user,$this->password);
        echo "kuruldu";
        }catch(PDOException $error){
            echo "hata".$error->getMessage();
            exit();
        }
    }


    public function VeriGetir($tablo,$wherealanlar="",$wherearraydeger="",$orderby="ORDER BY ID ASC",$limit=""){
        $this->baglanti->query("SET CHARACTER SET utf8");
        $sql="SELECT * FROM".$tablo; //SELECT * FROM ayaralar
        if(!empty($wherealanlar) && !empty($wherearraydeger)){
            $sql.=" ".$wherealanlar; //SELECT * FROM ayaralar WHERE
            if (!empty($orderby)) {
                $sql.=" ".$orderby;
            }
            if (!empty($limit)) {
                $sql.=" LIMIT ".$limit;
            }
            $calistir=$this->baglanti->prepare($sql);
            $sonuc=$calistir->execute($wherearraydeger);
            $veri=$calistir->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
        }
        else {
            if (!empty($orderby)) {
                $sql.=" ".$orderby;
            }
            if (!empty($limit)) {
                $sql.=" LIMIT ".$limit;
            }
            $veri=$this->baglanti->query($sql,PDO::FETCH_ASSOC);
        }
        if ($veri!=false && !empty($veri)) {
            $datalar=array();
            foreach($veri as $bilgiler){
                $datalar[]=$bilgiler;
            }
            return $datalar;
        }
        else {
            return false;
        }
    }


}
?>


ve değişkenleri tanımladığım kodlar

<?php
include_once(SINIF."DB.php");
$DB=new DB();
$ayarlar=$DB->VeriGetir("ayarlar","WHERE ID=?",array(1),"ORDER BY ID ASC",1);
if ($ayarlar!=false) {
    $sitebaslik=$ayarlar[0]["baslik"];
    $siteanahtar=$ayarlar[0]["anahtar"];
    $siteaciklama=$ayarlar[0]["aciklama"];
    $siteURL=$ayarlar[0]["url"];
}
?>


sayfada yazdığım kısım

<?php
@session_start();
@ob_start();
define("DATA","data/");
define("SAYFA","include/");
define("SINIF","class/");
include_once(DATA."baglanti.php");
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title><?=$sitebaslik?></title>


  <meta http-equiv="keywords" content="<?=$siteanahtar?>">
  <meta http-equiv="description" content="<?=$siteaciklama?>">

Yorum Ekle
Soruya cevap verebilmek için giriş yapmalısın
Cevaplar
  • Eskiden Yeniye
  • Yeniden Eskiye
+ Daha Fazla
Diğer Bölümler
Sorun Kalmasın Mobil
android edin ios edin